O festivale 2017

Preambula

Hovorí sa, že rok 2016 bol rok búrlivých zmien v spoločnosti. Bol to zlom pre mnohých a v mnohom. Zdá sa, že do sveta sa vpustili noví démoni strachu a nepokoja. Niežeby sme v histórii neboli zvyknutí na tieto premeny, na tieto vyostrenia, ale zasiahli do myslenia Európy a možno ju našli nepripravenú, alebo skôr odhalili ešte stále nezahojené rany. Preto je akýmsi logickým vyústením činoherného ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Slovenského národného divadla Eurokontext.sk voľba témy: „Civilizácia ohrozuje civilizáciu“.
Na prvý pohľad to možno vyzerá ako priama reakcia na utečeneckú krízu, na boje na Blízkom východe, ale čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že hrozbou našej civilizácie sme aj my sami. Nejde teda len o obávaný kultúrny crash, o kolíziu kultúr, o kontakt s neznámym a iným, ale o civilizáciu, ktorá dokáže ohroziť sama seba.

Rezignáciou na vlastné hodnoty tolerancie, lásky, demokracie, viery, ústupkami z pozícii ľudskosti v prospech matérie. Ale aj naším neekologickým správaním sa, našou vlastnou nepoučiteľnosťou, amnéziou pamäti na historickú skúsenosť.
Na tieto zmeny citlivo reagujú všetky európske divadlá a režijné poetiky. Rodí sa plnokrvné a priamočiare divadlo. Ale paradoxne tituly, ktoré budeme na festivale hostiť, dokážu tieto naše civilizačné ohrozenia podať v komediálnom i grotesknom duchu a v poetickom jazyku. Divadlo má v sebe moc a mágiu hovoriť o najťažších veciach s takou ľahkosťou a nápaditosťou, ktorá by v inom médiu nebola únosná.
Činoherný ročník Medzinárodného divadelného festivalu Slovenského národného divadla Eurokontext.sk je pozvánkou na prehliadku kvalitných európskych inscenácií, ktorým nie je ľahostajné, čo sa so svetom a nami v ňom deje.