O festivale 2017

História

Jednou z priorít Mariána Chudovského po nástupe na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla v júni v roku 2012 bolo aj založenie tradície usporadúvania medzinárodného festivalu, ktorý by sa stal miestom tvorivých inšpirácií, umeleckých konfrontácií a priateľských stretnutí.

„V minulosti sa na pôde našej prvej scény konala činoherná prehliadka Eurothalia a dva ročníky Medzinárodného festivalu hudobného divadla. Mali svoje opodstatnenie, úspech aj široký ohlas. Medzinárodným festivalom Eurokontext.sk 2014 sme na ne nadviazali v snahe rozvinúť to dobré a osožné, ale systematicky a s jasnou víziou. Po nultom ročníku rád konštatujem, aj na základe ohlasu zahraničných a domácich hostí, že sme zaznamenali niečo nové a inšpirujúce na mape európskeho divadelníctva a pomenovali divadelné kontexty. V tomto duchu je našou ambíciou pokračovať aj v nasledujúcom období,“ vyjadril svoje očakávania po nultom ročníku Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND.

Medzinárodný divadelný festival SND Eurokontext.sk má ambíciu patriť v rámci medzinárodných divadelných festivalov k najväčším a najdôležitejším nielen na Slovensku. Festival zastrešuje najstaršie profesionálne divadlo na Slovensku – Slovenské národné divadlo a má charakter bienále: striedavo sa koná festivalová prehliadka činoherného divadla a hudobno-dramatického a tanečného divadla.