RIVERS OF BABYLON

Slovenské národné divadlo

O predstavení

Knižný debut Petra Pišťanka Rivers of Babylon (1991) sa za dve desaťročia stal kultovým dielom. Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi Ráczovi je modernou paródiou rozprávky, mystifikujúcim i ironickým svedectvom, najmä však krivým zrkadlom myslenia a pomerov porevolučnej spoločnosti 90. rokov.

Dedinský prostáčik Rácz so zdravým sedliackym rozumom a s veľkou túžbou po peniazoch a láske sa sériou náhod, nehôd i zhodou okolností prepracuje vo veľkomeste z pozície kuriča hotela Ambassador na jeho riaditeľa. Získa vplyv nad celým mikrosvetom kšeftárov, pochybných obchodníkov, taxikárov, zlodejov, prostitútok, vekslákov aj bývalých eštebákov. A tak si vybuduje svoje teritórium, svoj monopol, ktorý raz ovládne aj politické štruktúry. Peter Pišťanek nám zanechal román, ktorý veľmi jednoducho, priamo, s nadhľadom a humorom, občas aj eroticky hovorí o konci národného mýtu o dobrých, láskavých, milých, cnostných, nepodplatiteľných, bezúhonných a spravodlivých patriarchoch.

Rivers of Babylon je text jemný i brutálny, nabitý surovosťou, znepokojujúci i vzrušujúci zároveň, text, ktorý unesie čitateľa do veľkého apokalyptického smútku. Text zmyselný, provokatívny a aktuálny. Román o perverzných časoch, v ktorých žijeme.

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy. Počas predstavenia sa na javisku fajčí.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút bez prestávky

Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

Inscenačný tím

Adaptácia a réžia Diego de Brea
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Scéna Diego de Brea
Kostýmy Katarína Holková

Obsadenie

Rácz Milan Ondrík
Donáth Emil Horváth
Silvia Petra Vajdová
Lenka Monika Potokárová
Video Urban Alexander Bárta
Ďula Robert Roth
Fredy Špáršvajn Branislav Bystriansky
Hurensson/Zdravko Ľubomír Paulovič
Riaditeľ hotela František Kovár
Edita Diana Mórová
Eržika Kiššová Dominika Kavaschová
Kišš Ivan Vojtek
Ribana Zuzana Kocúriková
Vedúci reštaurácie Peter Brajerčík, ako hosť
Vedúci predajne Dušan Tarageľ
Bartaloš/Mozoň Tomáš Magát, poslucháč VŠMU

Ceny vstupeniek Kúpiť vstupenky

1.kategória 17 €