Aktuality 2017

26.9.2017 13:23

Sumarizačná správa festivalu Eurokontext.sk 2017

Aktivita podporená z grantov EHP a Nórska 2009 - 2014 v SR uskutočnila historicky prvé hosťovanie Islandského národného divadla na Slovensku a slovenskí diváci si mohli pozrieť dve reprízy nového spracovania divadelnej hry Othello od Williama Shakespeara v produkcii Vesturport a NTI, ktorej režisérom bol Gísli Örn Gardarsson. Uskutočnila sa masterclass pod vedením režiséra hry Gísliho Örna Gardarssona. Bol vypracovaný umelecký preklad hry. Okrem toho účasť NTI na festivale vytvorila nové kontakty a príležitosti pre dlhodobú a udržateľnú spoluprácu prostredníctvom prehlbovania vedomostí a vzájomného pochopenia medzi islandskou a slovenskou kultúrou.

» Sumarizačná správa festivalu (PDF, 412 kB)