Aktuality 2017

5.6.2017 13:34

Výstavu Civilizácia ohrozuje civilizáciu už môžete navštíviť v priestoroch Eurovei!

Už v sobotu 10. júna 2017 odštartuje na scéne Slovenského národného divadla ďalší ročník medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext.sk, ktorý tento rok patrí Činohre SND. Festivalovú tému Civilizácia ohrozuje civilizáciu sme oživili aj na výstave fotografií z krajín V4, ktorú si už v týchto dňoch môžu pozrieť návštevníci nákupného centra Eurovea. Ako vnímajú stav ohrozenej civilizácie renomovaní fotografi Péter Fülöp z Maďarska, Piotr Appolinarski z Poľska, Michael Komm z Českej republiky a zo Slovenska Tomáš Benedikovič?

Civilizácia, ktorá ohrozuje civilizáciu – to vieme byť aj my sami svojimi deštruovanými vzťahmi, svojou necitlivosťou k prírode, svojím bezohľadným zaobchádzaním s chudobnými a trpiacimi. Ohrozenia nie sú len tie, ktoré prichádzajú zvonku, ale aj tie, ktoré nás strašia vo vnútri. Ohrozenia a ohrozenia sa. Tematicky ladené fotografie hovoria o pocitoch jednotlivých autorov, o tom, kde a ako oni vnímajú ohrozenie civilizácie. Fotografie z festivalových inscenácií Radovana Šťastného, Daniela Dömölkyho, Magdy Hueckel a Roberta Tapperta budú tento obraz reality dopĺňať a v skratke hovoriť, ako na tento stav sveta reaguje divadlo. Iba tak sa zrodí prienik medzi dvoma svetmi. Takto môžeme v malom nahliadnuť do malých strachov krajín a jej obyvateľov, do myslí tvorcov, ktorí tému a pocit ohrozenia dokážu pretvoriť na silný (estetický) zážitok.

Výstavu sa podarilo realizovať pomocou podpory Medzinárodného vyšehradského fondu a v spolupráci s Českým centrom, Poľským inštitútom a Balassiho maďarským inštitútom v Bratislave.

Výstavu si môžete pozrieť do 30. júna 2017 v priestoroch Eurovei a vo Výstavnej sieni Slovenského národného divadla.