Aktuality 2017

5.6.2017 10:56

Eurokontext.sk 2017 – festival, na ktorom sa veľa naučíte, dozviete a stretnete európsku divadelnú špičku

Už v sobotu 10. júna 2017 začína festival Eurokontext.sk, ktorý tento rok patrí Činohre SND a téme Civilizácia ohrozuje civilizáciu. Privítame sedem zahraničných súborov zo siedmich krajín – Nemecko, Island, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Česká republika.

Okrem nezabudnuteľných divadelných zážitkov vás srdečne pozývame aj na diskusie po predstaveniach, panelovú diskusiu, masterclassy, workshopy a výstavy.

Na podujatia sprievodného programu je vstup voľný.

MASTERCLASS

Masterclass poľského režiséra Jana Klatu, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Krakov, Poľsko

12. 6. o 11.00 hod. v Modrom salóne

Masterclass významného poľského režiséra Jana Klatu otvorí dvere do sveta enfant terrible súčasného divadla. Jan Klata patrí k špičkám európskej divadelnej scény, jeho inscenácie pozývajú na prestížne medzinárodné festivaly. Je to intelektuál, rozhľadený človek, divadelný rebel, tvorca s punkrockovou dušou. Predstaví nám svoj pohľad na politické divadlo, upriami pozornosť na rezonujúce témy v poľskom divadle a kultúre. Sme veľmi radi, že aj vďaka podpore medzinárodného vyšehradského fondu môžeme na masterclasse privítať európskeho divadelníka.

Hosť: Jan Klata

Masterclass bude v poľskom jazyku a bude simultánne tlmočený do slovenského jazyka.

 

Masterclass islandského režiséra Gísliho Örna Garðarssona a zoskupenia Vesturport

18. 6. o 16.00 hod. v Modrom salóne

O tradícii islandského divadla, o tvorbe a témach, ktoré rezonujú na krásnom ostrove, bude masterclass známeho a svetovo uznávaného zoskupenia islandských tvorcov Vesturport. Gísli Örn Garðarsson, jeden z režisérov, predstaví svoje inscenácie na severe, ale aj prienik do divadiel Veľkej Británie. Diváci Slovenského národného divadla budú mať možnosť nazrieť do zákulisia tvorby jedného z najsugestívnejších divadelných zoskupení súčasnosti, pre ktoré skladá hudbu do inscenácií aj Nick Cave. Sú to desiatky oceňovaných a úspešných inscenácií najmä klasiky. Sme veľmi radi, že budeme môcť hostiť divadelníka z najsevernejšieho cípu Európy aj vďaka ústretovosti Úradu vlády SR, ktorý je administrátorom Nórskych grantov a EEA grantov.

Hosť: Gísli Örn Garðarsson

Vstup voľný

Masterclass bude v anglickom jazyku a bude simultánne tlmočený do slovenského jazyka.

 

Panelová diskusia: Civilizácia ohrozuje civilizáciu

15. 6. o 11.00 hod. vo foyeri novej budovy SND

Téma festivalového ročníka Civilizácia ohrozuje civilizáciu sa stane ústrednou témou aj panelovej diskusie so zahraničnými hosťami, zástupcami divadiel. Je Európa na nejakej zásadnej križovatke dejín a historických zlomov? Zjavne sa spoločnosť premieňa, do verejného priestoru vstupujú výrazy, ktoré by pred pár rokmi neboli akceptované, prichádzajú utečenci a my, krajiny strednej Európy, sa s novou situáciou vyrovnávame len veľmi ťažko. Silnie nacionalizmus a otvorene sa hovorí o strate viery v demokraciu. A systém. Akými zmenami teda prechádza súčasná spoločnosť postfaktuálnej doby? A ako sa potom i divadlo vyrovnáva s témami ako nárast nespokojnosti, násilia a napätia? Ako vplýva politika na kultúru okolitých krajín v tejto situácii? Ako spätne na ňu reaguje divadlo? Je divadlo slobodným médiom? Má šancu ako také reagovať na dianie v spoločnosti? Akou premenou vlastne prechádzame?

Hostia: Jana Binder (riaditeľka Goetheho inštitútu), Enikő Eszenyi (režisérka a riaditeľka Divadla Vígsziíház), Michal Vašečka (sociológ, Masarykova univerzita), Dáša Čiripová (divadelná teoretička a kritička), Roman Polák (režisér a riaditeľ Činohry SND)

 

VÝSTAVY

Výstava Civilizácia ohrozuje civilizáciu

1. – 30. 6. v priestoroch Eurovey a Výstavná sieň Slovenského národného divadla

Festivalovú tému ohrození (sa) – Civilizácia ohrozuje civilizáciu – oživíme aj na výstave fotografií z krajín V4. Ako vnímajú stav ohrozenej civilizácie renomovaní fotografi Péter Fülöp z Maďarska, Piotr Appolinarski z Poľska, Michael Komm z Českej republiky a zo Slovenska Tomáš Benedikovič. Civilizácia, ktorá ohrozuje civilizáciu – to vieme byť aj my sami svojimi deštruovanými vzťahmi, svojou necitlivosťou k prírode, svojím bezohľadným zaobchádzaním s chudobnými a trpiacimi. Ohrozenia nie sú len tie, ktoré prichádzajú zvonku, ale aj tie, ktoré nás strašia vo vnútri. Ohrozenia a ohrozenia sa. Tematicky ladené fotografie hovoria o pocitoch jednotlivých autorov, o tom, kde a ako oni vnímajú ohrozenie civilizácie. Fotografie z festivalových inscenácií Radovana Šťastného, Daniela Dömölkyho, Magdy Hueckel a Roberta Tapperta budú tento obraz reality dopĺňať a v skratke hovoriť, ako na tento stav sveta reaguje divadlo. Iba tak sa zrodí prienik medzi dvoma svetmi. Takto môžeme v malom nahliadnuť do malých strachov krajín a jej obyvateľov, do myslí tvorcov, ktorí tému a pocit ohrozenia dokážu pretvoriť na silný (estetický) zážitok. Výstavu sa podarilo realizovať pomocou podpory Medzinárodného vyšehradského fondu a v spolupráci s Českým centrom, Poľským inštitútom a Balassiho maďarským inštitútom v Bratislave.

 

Retrospektívna výstava z posledných ročníkov Medzinárodného festivalu Slovenského národného divadla Eurokontext.sk

1. – 30. 6. 2017 nová budova SND

Pozrite sa s nami na najsilnejšie čriepky z posledných ročníkov festivalu Eurokontext.sk. Na jeho sugestívne inscenácie, vzácnych hostí, razantných diskutérov, na krásne spomienky, nevšedné divadelné zážitky, na dobré stretnutia, dôležité diskusie, nekonečné noci zábavy a rozhovorov. Festival Eurokontext.sk rozpovie svoju krátku históriu v Retrospektívnej výstave, ktorá priblíži také detaily a momenty, ktoré ste nemali šancu ako diváci v hľadisku vždy postrehnúť. Čaro spomienok sa už nevytratí.

 

WORKSHOPY

Workshop kreatívneho písania s tvorcami z divadla Vígszínház, Budapešť, Maďarsko

12. – 16. 6. od 10.00 do 12.00 hod. vo vybranej kaviarni Eurovea

15. 6. o 10.00 hod. s maďarskou dramaturgičkou Dianou Mátrai

Workshop pre mladých autorov a autorky, ktorí budú pod dohľadom lektora pracovať s variáciami na tému hry maďarského autora Pétera Nádasa Stretnutie. O metódach a rôznych spôsoboch písania, o hľadaní hudobnosti textu. Dve hodiny denne s dramatickým textom a v plnom ponorení doň. Na workshope budú spolupracovať aj zástupcovia divadla Vígszínház so skupinou desiatich účastníkov zo strednej a z vysokej školy. Workshop má podporiť kreatívne myslenie, písanie i trávenie času. Od textu k jeho novému vyzneniu, odhalenie najtajnejších komnát mladých autorov a autoriek budú môcť diváci čítať aj na webovej stránke festivalu.

Lektor: Diana Mátrai
 

Workshop so seniormi, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Krakov 

13. 6. o 11.00 hod. vo vybranej kaviarni Eurovea

Workshop pre seniorov o súčasnej interpretácii textu. Malá skupina seniorov strávi príjemný čas s poľským dramaturgom, ktorý im pripraví výklad textu hry Nepriateľ ľudu, ktorú bude na festivale prezentovať Stary Teatr z Krakova. Seniori sa dostanú bližšie pod kožu divadlu a dramatickému textu. Zistia, prečo môže súčasné divadlo hľadať iné výklady textu, prečo mladých láka pozerať sa na staré hry novými očami, čo tým myslia, a prečo sa práve takto pristupuje k súčasným textom. 

 

Masterclass s režisérom a dramaturgičkou a herecký workshop s hercami Národného divadla moravsko-sliezskeho

14. 6. od 14.00 do 16.00 hod. (masterclass a dramaturgický úvod) vo Višňovom sade

15. a 16. 6. od 12.30 do 14.30 hod. (herecký workshop) vo Višňovom sade

Masterclass Janusza Klimszu 14. 6. o 14.00 hod. uvedie účastníkov hereckého workshopu do sveta Mayenburgovej hry Mučeník. Bude to však aj pohľad na tvorbu, režijnú interpretáciu, ale najmä na tie témy, ktoré sa hrou prelínajú a ktoré boli pre režiséra kľúčové. Po režijnom vstupe bude pokračovať vo workshope a predpríprave k hereckej časti workshopu dramaturgička Sylvia Rubenová s výkladom a analýzou textu hry Mučeník

Študenti a budúci adepti herectva budú nasledujúce dni (15. – 16. 6. od 12.30 do 14.30 hod.) spolu s členmi hereckého súboru Národného divadla moravsko-sliezskeho pracovať s dialógmi hry a budú hľadať ich emocionálne spracovanie, ale i pohybové a jazykové prostriedky na zobrazenie postáv, napríklad typu fundamentalistu. Budú hľadať dané okolnosti hry, vytvárať postavy a reagovať na partnera v dialógu.

Lektori: Janusz Klimsza, Sylvie Rubenová, Robert Finta, Lucie Končoková