Panelová diskusia: Civilizácia ohrozuje civilizáciu

O predstavení

Téma festivalového ročníka „Civilizácia ohrozuje civilizáciu“ sa stane ústrednou témou aj panelovej diskusie so zahraničnými hosťami, zástupcami divadiel.

Je Európa na nejakej zásadnej križovatke dejín a historických zlomov? Zjavne sa spoločnosť premieňa, do verejného priestoru vstupujú výrazy, ktoré by pred pár rokmi neboli akceptované, prichádzajú utečenci a my, krajiny strednej Európy, sa s novou situáciou vyrovnávame len veľmi ťažko. Silnie nacionalizmus a otvorene sa hovorí o strate viery v demokraciu. A systém. Akými zmenami teda prechádza súčasná spoločnosť postfaktuálnej doby? A ako sa potom i divadlo vyrovnáva s témami ako nárast nespokojnosti, násilia a napätia? Ako vplýva politika na kultúru okolitých krajín v tejto situácii? Ako spätne na ňu reaguje divadlo? Je divadlo slobodným médiom? Má šancu ako také reagovať na dianie v spoločnosti? Akou premenou vlastne prechádzame?

Hostia:

Jana Binder (riaditeľka Goetheho inštitútu)

Enikő Eszenyi (režisérka a riaditeľka Divadla Vígszinház)

Michal Vašečka (sociológ Masarykovej univerzity)

Ján Šimko (dramaturg RTVS, divadelný teoretik)

Roman Polák (režisér a riaditeľ Činohry SND)

Inscenačný tím

   

Obsadenie

   

Ceny vstupeniek Kúpiť vstupenky

---

Fotogaléria